• osnovno in detajlno geološko kartiranje (v različnih merilih)
  • inženirsko-geološko kartiranje
  • izvajamo geološko spremljavo vseh vrst vrtin (popise jedra, jemanje vzorcev,...)
  • izvajamao strokovni geološki nadzor pri različnih gradbenih delih in izkopih
  • izdelava različnih geoloških mnenj